Προώθηση εθελοντισμού

Προώθηση εθελοντισμού

Προώθηση εθελοντισμού

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Η GivingTuesday δημιουργήθηκε το 2012 ως μια απλή ιδέα: μια ημέρα που θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν μια καλή κίνηση. Τα τελευταία δέκα χρόνια, η ιδέα αυτή έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο κίνημα που διαρκεί όλο το χρόνο και εκπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να προσφέρουν, να συνεργάζονται και να γιορτάζουν τη γενναιοδωρία.

🔹InterMediaKT από το 2012 έχει ως βασικό πυλώνα την προώθηση του εθελοντισμού με σκοπό την προσφορά στην τοπική κοινότητα και τη διάδοση της αλληλεγγύης μέσω εθελοντικών προγραμμάτων και δράσεων.

👉Μπορείτε να συμβάλλεται και εσείς ως εθελοντές-τριες στην InterMediaKT συμπληρώνοντας τη φόρμα: https://forms.office.com/r/z9bj5q8QLm

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η InterMediaKT (Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που εδρεύει στην Πάτρα και λειτουργεί από το 2012, έχει στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την καινοτομία. Μέσω τεχνολογικών εργαλείων, συνεργασιών και μεταφοράς ορθών πρακτικών προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας που είναι η Μεταφορά Γνώσης.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία