Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε

Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε

Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε

Σύντομη περιγραφή της δράσης

«Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε»: αυτό είναι το κοινό σύνθημα μας για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς και Γενναιοδωρίας [Tuesday Giving].


Η Στέγη Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» [ΑΜΕΝ], ένας Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, γιορτάζει τα 37 χρόνια παρουσίας στα Κοινωνικά Δρώμενα της Κύπρου και αναδεικνύει την αγαστή και πολυετή συνεργασία της με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιορτάζοντας τη Διάκριση της ως Nursing Home of the Year 2020/2021.
Από τις 8 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2021, σας προσκαλούμε να κάνουμε από κοινού πράξη το σύνθημα «Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε» και να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας με κύριο στόχο τη συλλογή των 300 εισφορών (μικρών ή μεγάλων), προκειμένου να παρέχουμε τη δυνατότητα σε ένα Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό (ΜΚΟ) της Κύπρου να αξιοποιήσει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care (Νοητική και Σωματική Ενδυνάμωση), το οποίο αποτελεί το πλέον καινοτόμο και επιτυχημένο σύστημα νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Ο ΜΚΟ που θα επιλεγεί μετά από κλήρωση, θα εφαρμόσει το πρόγραμμα για περίοδο έξι μηνών, τυγχάνοντας της υποστήριξης της Διεπιστημονικής Ομάδας του ΑΜΕΝ.


Ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς και Γενναιοδωρίας με πράξεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ανάπτυξης της κοινωνικής πρόνοιας σε ευάλωτους πληθυσμούς που χρήζουν της αγάπης, κατανόησης και φροντίδας μας.


Τρόπος Συμμετοχής:
1. Συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής
https://forms.gle/SdJjCD4M94HtFAJN6 
2. Κατάθεση εισφοράς στην Ελληνική Τράπεζα,
IBAN: CY40 0050 0115 0001 1501 8695 9601 | BIC: HEBACY2N
3. Επικοινωνία με Κοινωνική Υπηρεσία της Στέγης για επιβεβαίωση και οτιδήποτε άλλο [22439111-22439112 – 97891607]

Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε
Μόνο Μαζί Μπορούμε να Μοιραζόμαστε

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η Στέγη Ευγηρίας Καϊμακλίου "Αρχάγγελος Μιχαήλ" είναι Κοινοτικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός, ο οποίος διοικείται από εθελοντές της Κοινότητας. Εδώ και 37χρόνια κάνει αισθητή την παρουσία του στα κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διαφοροποίηση και στον τρόπο εφαρμογής των υπηρεσιών του σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει τα πιο κάτω προγράμματα:
-Ιδρυματική Φροντίδα και Περίθαλψη ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
-Ανακουφιστική Φροντίδα - Χρόνια Περιστατικά Υπουργείου Υγείας
-Αποκατάσταση και Ενδυνάμωση - Λειτουργία Φυσιοθεραπευτικού Κέντρου
-Λειτουργία Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με άνοια και συναφών Παθήσεων

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει o Οργανισμός, καθώς και από τη μοναδική διεπαγγελματική ομάδα που δημιούργησε για να υλοποιεί και να αναπτύσσει τις στρατηγικές και δράσεις που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη παρεμβάσεων προσαρμοσμένων στις διαφορετικές και ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας.


Η υιοθέτηση νέων καινοτόμων παρεμβάσεων σε ευάλωτους πληθυσμούς έχουν καταστήσει τη Στέγη αναντίλεκτα σημείο αναφοράς και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αφού έλαβε πιστοποίηση ως Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης. Περαιτέρω, η Στέγη αξιοποιείται και ως φορέας υποδοχής για τη διεκπεραίωση πρακτικής άσκησης τόσο για κρατικά όσο και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας. Σήμερα συμμετέχει ως εταίρος σε δύο μεγάλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: CAPTAIN και GATEKEEPER. Η Στέγη εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής υγείας για τους εξυπηρετούμενους της, το οποίο έχει επιτύχει μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Άξιο αναφοράς πως από το 2017, η Στέγη έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας - LLM Care στην Κύπρο για γνωστική και σωματική ενδυνάμωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Όλα αυτά οδήγησαν στη βράβευση της Στέγης ως Nursing Home of the year 2020/2021.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία