Καθαρισμός Παραλίας

Καθαρισμός Παραλίας

Καθαρισμός Παραλίας

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Η ομάδα της Ecogenia και οι εθελοντές καθάρισαν πάνω από 20 κιλά σκουπίδια από μια παραλία στο Λιτόχωρο

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Στόχος της Ecogenia είναι να γίνει ένα εθνικό σώμα νεολαίας, όπου χιλιάδες νέοι Έλληνες θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη δράση για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια ανθεκτική ελληνική κοινωνία.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία