Δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποβολής ψηφιακής αίτησης ΚΕΠΑ

Δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποβολής ψηφιακής αίτησης ΚΕΠΑ

Δωρεάν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποβολής ψηφιακής αίτησης ΚΕΠΑ

Αναλυτική ενημέρωση, καθοδήγηση και υποβολή αίτησης για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) η οποία γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της νέας Εθνικής Πύλης Αναπηρίας καθώς και Ενημέρωση για όλες τις νόμιμες παροχές που δικαιούται ο ωφελούμενος, ανάλογα με το ποσοστό της αναπηρίας του (σύνταξη αναπηρίας, επιδόματα και λοιπές παροχές).

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Οι υπηρεσίες, οι οποίες θα παρέχονται από την κοινωνική λειτουργό θα απευθύνονται στα Άτομα με Αναπηρία, τις οικογένειές τους, αλλά και όσους βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους και θα αφορούν την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποβολή ψηφιακής αίτησης για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) η οποία γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της νέας Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.
Στη συνέχεια και αφού λάβει την Πιστοποίηση της αναπηρίας του, η κοινωνική λειτουργός συνεχίζει μαζί του την συνεργασία, προκειμένου να τον ενημερώσει για όλες τις νόμιμες παροχές που δικαιούται, ανάλογα με το ποσοστό της αναπηρίας του.

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η «Φροντίδα Στο Σπίτι» είναι μια Κοιν.Σ.Επ. με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και της νοσηλείας κατ' οίκον.
Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και νοσηλείες κατ’ οίκον σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι αναζητούν ανακούφιση και ξεκούραση από την καθημερινότητα τους.
Παρέχει επίσης ιδιωτικά, εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όπως πρωτοβάθμια φροντίδα και υγεία, υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγων, υπηρεσίες φυσικοθεραπευτή και οικιακών βοηθών.
Το όραμά μας: "Χτίζουμε μια κοινωνία ευέλικτη, δεκτική και προσαρμοστική στις ανάγεις των ευάλωτων ομάδων."


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία