Διεξοδική ενημέρωση των πελατών για το ρόλο του ΚΕΠΑ

Διεξοδική ενημέρωση των πελατών για το ρόλο του ΚΕΠΑ

Διεξοδική ενημέρωση των πελατών για το ρόλο του ΚΕΠΑ

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Η έμπειρη κοινωνική λειτουργός του φορέα Οικανός ΚΟΙΝ.ΣΕΠ θα παρέχει δωρεάν διεξοδική ενημέρωση και καθοδήγηση για το ρόλο του ΚΕΠΑ σε άτομα με αναπηρία, στις οικογένειές τους, αλλά και σε όσους βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους. Ειδικότερα θα αναλύονται :

- οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πιστοποιηθεί ένα χρόνιο πρόβλημα υγείας που έχει το άτομο
- τα οφέλη και τις παροχές που δικαιούται, αφού λάβει τη Γνωμάτευση της Αναπηρίας του.
- το είδος των αιτήσεων που μπορούν να γίνουν μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.
- τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση αναπηρίας.

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η Οικανός είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2017 με την τότε ονομασία Φροντίδα στο Σπίτι Κοιν.Σ.Επ., με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης. Δραστηριοποιείται σε όλο τον νομό Ηρακλείου στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, με ολιστική προσέγγιση και της νοσηλείας κατ΄οίκον.

Οικανός είναι και η ονομασία του σύγχρονου, δικτύου φροντίδας, συμβουλευτικής και αλληλεγγύης που ανταποκρίνεται άμεσα, με ενσυναίσθηση, σεβασμό και επαγγελματισμό στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων και των οικογενειών τους.

Το όραμα της Οικανός είναι η ανεξάρτητη και αξιοπρεπής διαβίωση για όλους.

Η αποστολή της είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης και δεκτικής κοινωνίας, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.

Ο στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας για τη φροντίδα ηλικιωμένων, παιδιών, ατόμων με αναπηρία, ασθενών με χρόνιες παθήσεις και γενικότερα ανθρώπων από ευπαθείς ομάδες, που χρειάζονται στήριξη και ανακούφιση, προσφέροντας αποτελεσματική προσωποκεντρική φροντίδα. Επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και προσέγγισης των ατομικών τους αναγκών, χωρίς την άσκοπη μετακίνηση των ωφελούμενων από το οικείο περιβάλλον τους και δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, με μια διαφορετική προσέγγιση για την προσφορά υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και υγείας. Γι΄αυτό και αναπτύσσει συνεργασίες, επενδύοντας σε νέες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξή της.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία