Διανύουμε χιλιόμετρα προσφοράς για τα παιδιά!

Διανύουμε χιλιόμετρα προσφοράς για τα παιδιά!

Διανύουμε χιλιόμετρα προσφοράς για τα παιδιά!

#GivingTuesday2022

Η GivingTuesday στοχεύει σε έναν κόσμο στον οποίο η δύναμη της γενναιοδωρίας βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας που δημιουργούμε όλοι μαζί, προωθώντας την αξιοπρέπεια και την ισότητα σε όλο τον κόσμο. Η Αμυμώνη συμμετέχει φέτος για τρίτη χρονιά στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς με επίκεντρο την Πρώιμη Παρέμβαση για παιδιά έως 6 ετών με προβλήματα όρασης.

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Τα δεδομένα

200.000.000 παιδιά παγκοσμίως δεν καταφέρνουν να φτάσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό στα 5 πρώτα χρόνια ζωής.

Στις βασικές αιτίες συγκαταλέγονται:

η έλλειψη ερεθισμάτων,
η ανεπαρκής διάδραση με τους φροντιστές/γονείς τους και
οι κακές συνθήκες υγείας

Το πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης

Πρόκειται για το μοναδικό εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης στην Ελλάδα για βρέφη και παιδιά με προβλήματα όρασης από τη γέννηση τους έως την ηλικία των 6 ετών, το οποίο παρέχεται κατ’ οίκον και λειτουργεί από το 2004. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην ενίσχυση των ερεθισμάτων του παιδιού με προβλήματα όρασης και στη συναισθηματική σύνδεση με τους γονείς, ώστε να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες του.

Ο στόχος

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι:
Nα στηρίξει το παιδί ολιστικά-συναισθητικά, αναπτυξιακά, εκπαιδευτικά και ψυχολογικά – προκειμένου να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό του και να κατακτήσει τη δική του κορυφή
Να στηρίξει την οικογένεια προκειμένου να επιτύχει την ουσιαστική εμπλοκή των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού, την ενδυνάμωση της σχέσης τους με το παιδί τους και την προαγωγή της κοινωνικής τους ένταξης.

Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης: Αμυμώνη-Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
Δείτε το βίντεο της δράσης: Αμυμώνη_Giving Tuesday 2022_Early Intervention


Βοήθησέ μας να διανύσουμε ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα προσφοράς και φροντίδας για τα παιδιά!

Υποστήριξέ μας κάνοντας μια δωρεά στο amimoni.gr
Μοιράσου το μήνυμα κοινοποιώντας τη δράση μας μέσα από τα social media με hashtags: #αμυμώνη #amimoni #EarlyIntervention #GivingTuesday #GivingTuesday2022

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η «Αμυμώνη» είναι Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες.
Αποστολή μας είναι η παροχή, σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, δια βίου εκπαίδευσης, φροντίδας & υποστήριξης καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του σε κάθε ηλικία, για όσο χρειάζεται η οικογένεια.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία