Αγορά αναλώσιμου υλικού για παιδιά με σοβαρή ασθένεια

Αγορά αναλώσιμου υλικού για παιδιά με σοβαρή ασθένεια

Αγορά αναλώσιμου υλικού για παιδιά με σοβαρή ασθένεια

Γιατί κάθε παιδί πρέπει να έχει την φροντίδα που του αξίζει

Κάλυψη μηνιαίων εξόδων για την αγορά αναλώσιμου υλικού που χρησιμοποιείται στη φροντίδα των παιδιών και στην κλινική τους εξέταση από τον παιδίατρο και τον νοσηλευτή της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι της Μέριμνας (όπως γάζες, σύριγγες, γλωσσοπίεστρα, πεταλούδες αιμοληψίας, καθετήρες σίτισης, ουροκαθετήρες κ.α.) Βασικός σκοπός είναι η παρακολούθηση της οργανικής κατάστασης του παιδιού και η ανακούφισή του από τα διάφορα συμπτώματα που βιώνει.

Σύντομη περιγραφή της δράσης

Η «Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι» παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα σε σοβαρά άρρωστα παιδιά ή έφηβους και τις οικογένειές τους που επιλέγουν να ζήσουν το τελικό στάδιο της αρρώστιας στον οικείο χώρο του σπιτιού τους αντί στο νοσοκομείο. Η φροντίδα αυτή παρέχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και πιο συγκεκριμένα από παιδίατρο, νοσηλευτή, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, που πραγματοποιούν τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις στην οικογένεια. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια παραμονής του παιδιού στο σπίτι είναι:

➢ Ιατρονοσηλευτική φροντίδα για την ανακούφιση του παιδιού από τα συμπτώματα της ασθένειάς του. Σε κάθε οικογένεια παρέχεται ιατρονοσηλευτικό υλικό και εξειδικευμένος εξοπλισμός για την καθημερινή φροντίδα του παιδιού (π.χ. συμπυκνωτής οξυγόνου, ηλεκτρικό κρεβάτι, συσκευή αναρρόφησης, κλπ) σε περιπτώσεις που δεν καλύπτονται άμεσα και πλήρως από τα ασφαλιστικά ταμεία.
➢ Ψυχοκοινωνική στήριξη του άρρωστου παιδιού, των γονιών, αδελφών και άλλων μελών της οικογένειάς του καθώς και των συμμαθητών, μέσω της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού.

Οφέλη
Η φροντίδα του παιδιού στο σπίτι έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:
a. την καλύτερη ποιότητα ζωής για το παιδί ή τον έφηβο που νοσηλεύεται στο οικείο του περιβάλλον και κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα,
b. τη συμμετοχή των γονέων στη φροντίδα του παιδιού με κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη από την ομάδα των επαγγελματιών υγείας,
c. τη στήριξη των υπολοίπων μελών της οικογένειας (αδέρφια, παππούς, γιαγιά) και
d. τη διευκόλυνση της προσαρμογής της οικογένειας στο πένθος.

Γιατί κάθε παιδί πρέπει να έχει την φροντίδα που του αξίζει.

Αν επιθυμείτε να στηρίξετε με την δωρεά σας την παιδιατρική ανακουφιστική υπηρεσία της Μέριμνας https://merimna.org.gr/stirixte-mas/

Σύντομη Περιγραφή Φορέα

Η «Μέριμνα» είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που παρέχει φροντίδα σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες ή και την απώλεια αγαπημένου τους προσώπου. Ιδρύθηκε το 1995 από εννέα επιστήμονες υγείας και παιδείας και αποτελεί τη μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα και στη Συμβουλευτική Πένθους για παιδιά και εφήβους. Παρέχει δωρεάν ιατρονοσηλευτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε παιδιά με απειλητική για τη ζωή ασθένεια και τις οικογένειές τους μέσω της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι, η οποία λειτουργεί στην Αττική και Συμβουλευτική Στήριξη στο Πένθος σε παιδιά που βιώνουν την απώλεια αγαπημένου προσώπου μέσω των Συμβουλευτικών Κέντρων Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών στο Πένθος, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, πραγματοποιεί εξειδικευμένες επιμορφώσεις για επαγγελματίες υγείας και παιδείας, προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και σχολικές κοινότητες, που βιώνουν είτε την σοβαρή ασθένεια, είτε την απώλεια.


Δείτε την ιστοσελίδα μας Σχετικό Facebook Page

Giving Tuesday Greece
Αναδεικνύουμε την γενναιοδωρία